SLAMSUGNING

Vi tager altid telefonen og har døgnvagt hvis uheldet er ude

Vi rykker med kort varsel ud med vores slamsuger, som effektivt hjælper med tømning af alle typer brønde og kloakker.

Vores nymoderne slamsuger kan med kort varsel udføre følgende opgaver:

  • Tømning og rensning af fedtudskillere
  • Tømning og rensning af pumpebrønde, olieudskillere og sandfang
  • fjernelse af rødder i kloakken
  • Vand i kælder
  • Fjernelse af aflejninger
  • Kloakspuling
  • Rensning af tagnedløbsbrønde
  • Tømning af trixtanke, septiktanke, samletanke, sivebrønde
  • Rensning af køkkenbrønde

Mange af opgaverne vil vi anbefale, at I laver en serviceaftale på.

Banemarksvej 54, 2605 Brøndby
CVR: 37 93 24 85

E-mail: info@kloakmanden.dk

Telefon: 71 99 81 00

Vi tager telefonen døgnet rundt!